Johann Sebastian Bach's Personal copy of Abraham Calov's Bible Commentary : Albert Clement, 9789051946048

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Albert Clement

Johann Sebastian Bach's Personal copy of Abraham Calov's Bible Commentary

History - Significance - Perspectives

Een paar jaar geleden verscheen bij Uitgeverij Van Wijnen een unieke facsimile-heruitgave van de persoonlijke Bijbel van Johan Sebastiaan Bach, de zogenaamde Calov-Bijbel. Informatie daarover is te vinden op www.bachbijbel.nl.
Hardback | 416 blz.
Buijten en Schipperheijn B.V., Drukkerij | Jaar van uitgave: 2023

ISBN: 9789051946048

Leverbaar

€ 99,50

Omschrijving

Details

Een paar jaar geleden verscheen bij Uitgeverij Van Wijnen een unieke facsimile-heruitgave van de persoonlijke Bijbel van Johan Sebastiaan Bach, de zogenaamde Calov-Bijbel. Informatie daarover is te vinden op www.bachbijbel.nl.
Deze bijzondere uitgave wordt nu gecompleteerd met een uitvoerige commentaarband, geschreven door een internationaal gezelschap van deskundigen onder leiding van prof. dr. Albert Clement.

In deze schitterend uitgevoerde commentaarband wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Calov-Bijbel, de aantekeningen die Bach maakte, de mogelijke verbanden van deze aantekeningen met het oeuvre van Bach en de Lutherse denk- en leefwereld waarin Bach werkte en ademde.
De commentaarband is in vier talen verschenen: de volledige tekst in Duits en Engels, met samenvattingen in Japans en Nederlands. Alle aantekeningen van Bach zijn integraal getranscribeerd en waar nodig van commentaar voorzien.

De commentaarband wordt aan alle kopers van de facsimile kosteloos toegezonden, maar is voor de vele (theologische) Bachliefhebbers ook via de boekhandel als afzonderlijke uitgave te koop.

Albert Clement (1962) is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (als zodanig ook werkzaam aan University College Roosevelt, het International Honors College van de UU in Middelburg), tevens hoogleraar theologie en muziek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, en internationaal topdeskundige op het gebied van het theologisch Bach-onderzoek. Overige deelnemende auteurs zijn o.a. Christoph Wolff, Robin Leaver, Peter Wollny, Mary Greer, Marcel Zwitser, Jan Smelik, Noelle Heber, Michael Heinemann, Chet Grycz en Frits Broeyer.

Bachs eigenhandige aantekeningen in zijn Bijbel-met-commentaar geven een kijkje in zijn ziel.

*

A few years ago, Van Wijnen Publishers published a unique facsimile reissue of Johan Sebastian Bach's personal Bible, the so-called Calov Bible. Information can be found at www.bachbible.com.
This special edition is now complemented by a comprehensive commentary volume, written by an international group of experts led by Prof Albert Clement.

This magnificently executed commentary considers the history of the Calov Bible, the notes Bach made, the possible connections of these notes with Bach's oeuvre and the Lutheran world of thought and life in which Bach worked and breathed.
The commentary volume is in four languages: the full text in German and English, with summaries in Japanese and Dutch. All of Bach's notes have been transcribed in full and commented on where necessary.

The commentary will be sent free of charge to all purchasers of the facsimile, but for the many (theological) Bach enthusiasts, it can also be purchased as a separate edition through bookstores. For international sales you can also send a mail to info@vanwijnenuitgevers.nl.

Albert Clement (1962) is professor at Utrecht University (as such also working at University College Roosevelt, UU's International Honors College in Middelburg), also professor of theology and music at Theological University Apeldoorn, and a top international expert on theological Bach research. Other participating authors include Christoph Wolff, Robin Leaver, Peter Wollny, Mary Greer, Marcel Zwitser, Jan Smelik, Noelle Heber, Michael Heinemann, Chet Grycz and Frits Broeyer.

Bach's own handwritten notes in his Bible-with-commentary give a glimpse into his soul.

*

Vor einigen Jahren veröffentlichte der Verlag Van Wijnen eine einzigartige Faksimile der persönlichen Bibel von Johann Sebastian Bach, der sogenannten Calov-Bibel. Informationen finden Sie unter www.bachbibel.de.
Diese Sonderausgabe wird nun durch einen umfassenden Kommentarband ergänzt, der von einer internationalen Expertengruppe unter der Leitung von Prof. Albert Clement verfasst wurde.

Dieser großartig ausgeführte Kommentar befasst sich mit der Geschichte der Calov-Bibel, den von Bach angefertigten Notizen, den möglichen Verbindungen dieser Notizen mit Bachs Werk und der lutherischen Gedanken- und Lebenswelt, in der Bach wirkte und lebte.
Der Kommentarband ist viersprachig: der vollständige Text auf Deutsch und Englisch, mit Zusammenfassungen auf Japanisch und Niederländisch. Alle Notizen Bachs wurden vollständig transkribiert und wo nötig kommentiert.

Der Kommentar wird allen Käufern des Faksimiles kostenlos zugeschickt, kann aber für die vielen (theologischen) Bach-Enthusiasten auch als separate Ausgabe über den Buchhandel bezogen werden. Für den internationalen Vertrieb können Sie auch eine Mail an info@vanwijnenuitgevers.nl senden.

Albert Clement (1962) ist Professor an der Universität Utrecht (als solcher auch am University College Roosevelt, dem International Honors College der UU in Middelburg, tätig), außerdem Professor für Theologie und Musik an der Theologischen Universität Apeldoorn und ein internationaler Top-Experte der theologischen Bachforschung. Weitere beteiligte Autoren sind Christoph Wolff, Robin Leaver, Peter Wollny, Mary Greer, Marcel Zwitser, Jan Smelik, Noelle Heber, Michael Heinemann, Chet Grycz und Frits Broeyer.

Bachs eigene handschriftliche Notizen in seiner Bibel mit Kommentar geben einen Einblick in seine Seele.

Reviews

  1. Schrijf de eerste review van dit product

Schrijf een beoordeling

Schrijf uw eigen review

U schrijft een beoordeling over: Johann Sebastian Bach's Personal copy of Abraham Calov's Bible Commentary

Niet gevonden wat u zoekt? Bel ons op 06-83971901. Wij helpen u graag!