Positie
Van hoog naar laag sorteren

Lijst Fototabel

50 per pagina

34 artikel(en)

 1. Weerspiegeld

  Het weer nader verklaard

  Harry Geurts

  € 29,50
  Nog nooit wisten we zoveel over het weer als tegenwoordig. Via een eindeloze hoeveelheid weerapps kunnen we zo ongeveer van minuut tot minuut het weer nagaan én voorspellen, voor elke plek op aarde. Meer info
 2. Wrekers van de Nieuwe Wereld

  Het verhaal van de Haïtiaanse Revolutie

  Laurent Dubois

  € 12,99
  De grootste slavenopstand uit de geschiedenis, en de enige die lukte, begon in 1791 in de rijke Franse kolonie Saint-Domingue. Na twee jaar werd de slavernij hier afgeschaft, en niet veel later in alle Franse koloniën. Meer info
 3. Wrekers van de Nieuwe Wereld

  Het verhaal van de Haïtiaanse Revolutie

  Laurent Dubois

  € 32,50
  De grootste slavenopstand uit de geschiedenis, en de enige die lukte, begon in 1791 in de rijke Franse kolonie Saint-Domingue. Na twee jaar werd de slavernij hier afgeschaft, en niet veel later in alle Franse koloniën. Meer info
 4. De Republiek

  1477-1806

  Jonathan Israel

  € 59,50
  JUBILEUMEDITIE Het was een historische gebeurtenis in 1995, dit jaar dus 25 jaar geleden; de verschijning van Jonathan Israels De Republiek. Meer info
 5. Ambon 1623

  Angst en complotdenken aan de rand van een wereldrijk

  Adam Clulow

  € 29,95
  In 1623 werd de Japanse huurling Shichizō gearresteerd vanwege zijn verdachte vragen over de verdediging van een Nederlands VOC-fort op het eiland Ambon, in het oosten van het huidige Indonesië. Nadat hij werd gemarteld, bekende hij deel uit te maken van een complot om het fort en uiteindelijk de hele regio in bezit te nemen. Meer info
 6. De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses

  Willem Frijhoff

  € 75,00
  Hoe omstreden de term Gouden Eeuw ook is, in de zeventiende eeuw zelf was deze al volop in gebruik, bij de Nederlanders zelf en bij de talloze buitenlanders die ons land bezochten. De Republiek onderscheidde zich door vernieuwingen op de meest uiteenlopende gebieden: politiek met zijn republikeinse systeem, technisch met zijn inpolderingen, economisch met zijn bankinstellingen, artistiek met zijn wereldberoemde schilders, en religieus met een tolerantie die destijds uitzonderlijk was. Meer info
 7. Olke Arnoldus Uhlenbeck

  Van marineduiker tot vice-admiraal

  Alan Lemmers

  € 29,50
  Duik onder in de wondere wereld van Olke Arnoldus Uhlenbeck (1810-1888). Hij vocht bij Antwerpen tijdens de Belgische Opstand (1830-1832), maakte verschillende expedities in Oost-Indië mee, was lid van een Koninklijk gezantschap naar Japan en volbracht een termijn als Commandant van de Zeemacht in zowel West- als Oost-Indië. Meer info
 8. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 60,00
  In Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. Deel 4 behandelt de jaren 1575-1675. Meer info
 9. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 1675-1750

  Jan Buisman

  € 65,00
  Van het grote werk van Jan Buisman, 'Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen', is dit het vijfde deel. Het is een geweldig werk, en de periode 1675 tot 1750 was in veel opzichten zeer bewerkelijk. Meer info
 10. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 55,00
  In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden vanaf het jaar 763. Op grond van een enorme hoeveelheid zeer verschillende bronnen reconstrueert hij het weer van jaar tot jaar. Meer info
 11. Rood noch oranje

  De sociale strijd van de Nederlandse marinematroos, 1870-1914

  Johan van de Worp

  € 25,00
  De Koninklijke Marine was vanouds een erg gesloten organisatie. Toch bleek zij rond 1900 wel degelijk vatbaar voor een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de arbeidersbeweging. Meer info
 12. Febe

  Paula Gooder

  € 24,95
  Rond het jaar 56 na Christus schreef de apostel Paulus een brief aan de kerk in Rome. Hij vertrouwde deze brief toe aan Febe, van wie hij zegt dat ze de diaken van de kerk in Kenchreën is en een weldoener van velen. Meer info
 13. Lopend vuur

  Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

  Jonathan Israel

  € 59,50
  In dit boek laat Jonathan Israel zien hoe de Amerikaanse Revolutie de hele wereld in vlam zette. De radicale democratische ideeën van founding fathers als Thomas Paine, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin werden een inspiratiebron voor revoluties en nieuwe grondwetten in Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Griekenland, Canada, Brazilië, België – én Nederland. Meer info

  Leverbaar, houdt u rekening met een langere levertijd

  Bestel op Kameel.nl

 14. Duizend jaar weer wind en water in de Lage Landen 1800-1825

  VII

  Jan Buisman

  € 65,00
  Deel 7 - 1800-1825, veel extreem weer, Bataafs-Franse tijd, invasie in Zeeland, Napoleon en Willem I In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. De jaren 1800-1825, waarover dit zevende deel gaat, zijn bewogen jaren, niet alleen door vele watersnoden, maar ook door ingrijpende gevolgen van de Napoleontische oorlogen, inclusief een Engelse invasie in Zeeland, dienstplicht voor duizenden Nederlanders voor de tocht naar Rusland, de bevrijding en het nieuwe Koninkrijk onder Willem I. Meer info
 15. Op de deining van de wetenschap

  Leven en werk van Gustaaf Frederik Tydeman 1858-1939, zeeofficier en hydrograaf

  G.M.W. Acda

  € 25,00
  Gustaaf Frederik Tydeman (1858-1939) is een intrigerende figuur. Hij wist in zijn leven wetenschap en actieve dienst als marine-officier te combineren, en dat hebben weinigen hem nagedaan. Meer info
 16. Vierendertig voet in de kiel

  De bouw van een botter

  Peter Dorleijn

  € 25,00
  Peter Dorleijn (bekend van de serie 'Van gaand en staand want') heeft in zijn boek 'Vierendertig voet in de kiel – De bouw van een botter' een monument opgericht voor een oer-Hollands scheepstype. Het luxe formaat doet Dorleijns levenswerk ten volle recht: magnifieke tekeningen, gecombineerd met informatie over de botter uit de monden van degenen die ze jarenlang met eigen hand bouwden. Meer info
 17. De wereld kwam naar Woensdrecht

  Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat 1983-1987

  Tom Duurland

  € 10,00
  Medio jaren tachtig van de twintigste eeuw woedde in Nederland een felle maatschappelijke discussie over kernwapens, die de bevolking en politiek Den Haag diepgaand verdeelde. De Vliegbasis Woensdrecht vormde het epicentrum van deze nationale verdeeldheid, nadat de autoriteiten in de zomer van 1983 deze locatie voor de plaatsing van de kruisvluchtwapens hadden aangewezen. Meer info
 18. Revolutionaire ideeën

  een intellectuele geschiedenis van de Franse revolutie

  Jonathan Israel

  € 25,00
  Wat was de Franse Revolutie nu precies. Na dit boek weet je het voor altijd. Meer info
 19. Out-of-area

  de Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001

  Anselm J. van der Peet

  € 10,00
  Out-of-area De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001 'A tool of first resolve', zo staat in de Angelsaksische wereld veelal het teruggrijpen van regeringen op de eigen vloot bekend bij interventies in wereldwijde brandhaarden. Ook Nederland stuurde na 1945 in diverse internationale crises als eerste reactie de eigen zeestrijdkrachten in geallieerde vlootverbanden de oceanen over. Meer info
 20. Verrast door vreugde

  hoe mijn leven begon

  C.S. Lewis

  € 17,50
  Over C.S. Lewis (1898-1963) zijn al heel wat boeken verschenen, maar het boeiendste boek blijft nog altijd dat van zijn eigen hand: Surprised by Joy. Meer info
 21. Moesje alt

  50 jaar zendelinge in Nederlands-Indië

  Cees van der Laan

  € 25,95
  50 jaar zending in Nederlands-Indië Dit boek is een boeiende en rijk geïllustreerde beschrijving van het intrigerende leven en werk van de vrouw die Moesje Alt genoemd werd. Margaretha Alt (1883-1962) heeft in Nederlands-Indië in de zending gewerkt. Meer info

  Uitverkocht.

 22. Overstag en toch op koers

  de Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2015

  W.J.E. van Rijn

  € 10,00
  Overstag en toch op koers gaat over de militairen van de Koninklijke Marine tussen 1945 en 2005. Zij kregen in deze periode te maken met enorme veranderingen in militaire dreiging, in techniek en in de maatschappij. Meer info
 23. Radicale Verlichting

  hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden

  J.I. Israel

  € 99,50
  Jonathan Israel`s boek 'Radicale verlichting' werd door NRC Handelsblad geselecteerd als een van de 15 kernboeken van het eerste decennium van de 21ste eeuw. In 'Radicale verlichting' laat Jonathan Israel zien dat de Verlichting die de westerse samenleving zo radicaal heeft veranderd in Nederland geboren werd. Meer info
 24. Democratische verlichting

  filosofie, revolutie en mensenrechten 1750-1790

  Jonathan I. Israel

  € 99,50
  Dit imposante boek laat zien dat de Verlichting ten diepste een revolutionair proces was, aangestuurd door een diepgaand filosofisch debat binnen een kleine groep revolutionaire filosofen. Werkzaam in de marge van de grote revolutionaire bewegingen wisten zij la philosophie moderne uit te bouwen tot een ideologie die de wereld zou transformeren en die een blijvende invloed zou uitoefenen, niet alleen in Frankrijk, Italië, Duitsland en de Nederlanden, maar ook in Latijns-Amerika en Oost-Euopa. Meer info
 25. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 65,00
  In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. De jaren 1751 tot 1800, waarover dit zesde deel handelt, zijn uiterst bewogen, niet alleen door de vele natuurrampen (veel watersnoden), maar ook door oorlogen en vooral door de inval van de Fransen in België en Nederland, die een langdurige bezetting inleidde. Meer info
 26. 1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling

  Anne Doedens

  € 45,00
  De ramp van Vlieland en Terschelling Iedereen kent de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter. Waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Meer info

  Leverbaar, houdt u rekening met een langere levertijd

  Bestel op Kameel.nl

 27. Pugno pro patria

  de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog

  D.C.L. Schoonoord

  € 10,00
  Pugno Pro Patria - ik strijd voor het vaderland - (ooit de embleemspreuk van de zeventiende-eeuwse Admiraliteiten en later van het Ministerie van Marine) beschrijft vanuit Haags perspectief het wel en wee van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw. De rode draad door dit intrigerende verhaal is de voortdurende spanning tussen de tomeloze ambitie van de Marinestaf en de beperkt beschikbare fondsen om een omvangrijke vloot te verwezenlijken met materieel dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldeed. Meer info
 28. Verlichting onder vuur

  filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752

  Jonathan Israel

  € 99,50
  In 'Verlichting onder vuur' vervolgt Jonathan Israel zijn fascinerende beschrijving en heroverweging van de westerse Verlichting, die onze samenleving zo fundamenteel veranderde. Hij richt zich nu op de eerste helft van de achttiende eeuw en duikt opnieuw diep in de bronnen. Meer info
 29. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 60,00
  In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. Deel 3 behandelt de jaren 1450-1575. Meer info
 30. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 55,00
  In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. Deel 2 behandelt de jaren 1300-1450. Meer info
 31. De Revolutionibus Orbium Coelestium

  Facsimile van het boek dat ons wereldbeeld blijvend veranderde

  Nicolaus Copernicus

  € 2.000,00
  De uitgave bevat niet alleen de eerste druk van Copernicus' hoofdwerk, maar er zijn twee werken aan toegevoegd die ook in de oorspronkelijke band zijn bijgebonden: Gaius Julius Hyginus’ Poeticon Astronomicon en de Almagest van Ptolemaeus zelf. Gevat in een kopie van de authentieke band, en gedrukt op papier dat speciaal voor deze herdruk is aangemaakt, is een wonderschoon boekproduct ontstaan. Het wordt geleverd in een fraai vormgegeven houten kist. Meer info
 32. Atlas, sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura

  Facsimile van de grote Mercator-atlas van 1595

  Gerard en Rumold Mercator

  € 4.500,00
  In Polen is nu een magnifieke facsimile-editie gemaakt van een bijzonder exemplaar van de Mercator-atlas uit de bibliotheek van Prins Albrecht van Hohenzollern. Dit exemplaar van de atlas telt 252 bladzijden op het formaat 41,5 x 56 cm, met 55 kaarten: de beroemde wereldkaart, 4 continenten en 51 kaarten van Europese landen. Het bijzonder bindproces (met de hand) gebruikt geen bindgaren, zodat de kaarten (net als in het origineel) ook in het midden geheel onbeschadigd zichtbaar zijn. Meer info
 33. Duizend jaar weer wind en water in de Lage Landen

  Jan Buisman

  € 65,00
  In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. Aan deel 8 wordt op dit moment door de auteur gewerkt. Meer info

  Nog niet verschenen, u kunt dit boek reserveren.

  Bestel op Kameel.nl

 34. De mislukte Verlichting

  Ideeën, revoluties en de nederlaag van de democratie

  Jonathan Israel

  € 99,50

  Nog niet verschenen, u kunt dit boek reserveren.

  Bestel op Kameel.nl

Positie
Van hoog naar laag sorteren

Lijst Fototabel

50 per pagina

34 artikel(en)