Positie
Van hoog naar laag sorteren

Lijst Fototabel

50 per pagina

Artikelen 51 tot 100 van 101 in totaal

Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. CENTER CHURCH EUROPE

  doing balanced gospel-centered ministry in your city

  Tim Keller

  € 29,95
  Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City Today many pastors are struggling to adapt to a post-Christian culture without abandoning orthodox theology. How do we communicate the concepts of grace and substitutionary atonement in our globalized culture and context? Meer info
 2. HOE GOD KONING WERD

  het vergeten verhaal van de evangeliën

  Tom Wright

  € 24,95
  De kern van het evangelie herontdekt Uit het Woord vooraf: In de kern van het christelijk geloof en de geloofspraktijk schuilt een fundamenteel probleem: we zijn allemaal vergeten waar het in de vier evangeliën om gaat. Ja ze gaan over Jezus, maar wat staat er precies in over Jezus? Meer info
 3. DUIZENDMAAL DANK - GESPREKSGIDS

  Ann Voskamp

  € 9,95
  Ann Voskamps Duizendmaal dank heeft zich in korte tijd een bijzondere plaats verworven in de harten van velen. Al spoedig vond het boek zijn weg naar gesprekskringen in gemeenten en leeskringen. Meer info
 4. HET MOOISTE UIT DUIZENDMAAL DANK

  vind je vreugde in de dingen die er echt toe doen

  Ann Voskamp

  € 12,50
  Ann Voskamps Duizendmaal dank heeft zich in korte tijd een bijzondere plaats verworven in de harten van velen. Velen gaven hun exemplaar door en kochten een klein stapeltje om het als geschenk bij de hand te hebben. Meer info
 5. Centrum-Kerk

  het evangelie middenin je stad

  Tim Keller

  € 29,95
  Hoe verkondig je het evangelie van genade en verzoening in onze moderne, post-christelijke samenleving? Dat is de grote vraag die Tim Keller zich heeft gesteld en waarmee hij in 1989 aan het werk is gegaan in New York City. Meer info
 6. Heidelberger Kategismus yn hjoeddeisk Frysk

  € 7,50
  Dit lytse boekje jout in nije oersetting fan de Heidelberger Kategismus troch ing. Tjibbele Miedema en dûmny Jan J. Poutsma. Dêrmei is dit belidenisskrift, dat noch altiten in soad minsken leaf is, beskikber yn it Frysk fan hjoed-de-dei. Meer info
 7. Getijdenboek

  Geert Groote

  € 2.250,00
  Een facsimile-editie uit onze eigen middeleeuwen! Dit unieke perkamenten getijdenboek stamt uit de bibliotheek van de Copernicus Universiteit in Torún, en dateert uit de 15de eeuw. Meer info
 8. ZO ZOU JE KUNNEN GELOVEN

  Maarten Wisse

  € 14,95
  Moet dat, geloven? Zou het kúnnen? Meer info
 9. EÉN BIJBEL - TWEE TESTAMENTEN

  of het ongelijk van Marcion

  H. de Jong

  € 14,50
  Veel mensen kunnen tegenwoordig de Bijbel heel kort samenvatten: God is liefde. Niet dat dit fout is, maar hoe zit het dan met het Oude Testament? Meer info
 10. In alle redelijkheid - gespreksgids

  gespreksgids, gesprekken over geloof en leven in zes sessies

  Tim Keller

  € 7,50
  n zes aansprekende sessies ontmoet Tim Keller een groep mensen en bespreekt daarin hun twijfels en bezwaren ten opzichte van het christendom. Met behulp van literatuur, filosofie, levenservaring en de Bijbel onderzoeken Keller en de gespreksgroep de waarheid van het christelijk geloof. Meer info
 11. Goed werk

  ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld

  Tim Keller

  € 19,95
  In een wereld waar werk in toenemende mate onzeker en stressvol is, knagen er vaak allerlei vragen: Waarom doe ik dit werk? Waarom is het allemaal zo moeizaam? Meer info
 12. Lucas voor iedereen - deel 2

  Tom Wright

  € 17,50
  Tom Wright behandelt in deze toegankelijk geschreven toelichting een van de briljantste teksten van de vroege kerk: het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas was een echte historicus, die zich zorgvuldig in de feiten verdiepte en met ooggetuigen sprak. Meer info
 13. Paulus voor iedereen - Galaten en Tessalonicenzen

  Tom Wright

  € 17,50
  De drie brieven die Tom Wright in dit deel van zijn verklaring van het Nieuwe Testament behandelt zijn vermoedelijk de vroegste die Paulus schreef. Daarmee zijn het meteen ook de allervroegste documenten van de kerk, vroeger dan de evangeliën. Meer info
 14. Lucas voor iedereen deel 1

  Tom Wright

  € 17,50
  Tom Wright behandelt in deze toegankelijk geschreven toelichting een van de briljantste teksten van de vroege kerk: het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas was een echte historicus, die zich zorgvuldig in de feiten verdiepte en met ooggetuigen sprak. Meer info
 15. Paulus voor iedereen - I Korintiërs

  Tom Wright

  € 17,50
  Korinte was een levendige havenstad, waar de culturen over elkaar heen buitelden zoals dat ook vandaag om ons heen zo sterk het geval is. De brief staat vol wijsheid en Paulus daagt ons uit ons leven langs de meetlat van het evangelie te leggen. Meer info
 16. Gewoon Jezus

  een nieuwe visie op wie hij was, wat hij deed en waarom hij ertoe doet

  Tom Wright

  € 24,95
  We zijn gewend geraakt aan de strijdpunten over Jezus: was hij menselijk of goddelijk, kon hij wonderen doen of niet, heeft hij werkelijk bestaan. De kerkelijke traditie houdt vast aan de oude geloofswaarheden, terwijl critici die in twijfel trekken. Meer info
 17. Spectaculaire zonden

  en hun wereldwijde betekenis voor de verheerlijking van Christus

  John Piper

  € 10,00
  'Laat God de ellende maar gebeuren?' 'Waar is zijn machtige hand?' En wat hebben de verschrikkingen en rampen die in de Bijbel beschreven worden te maken met het dagelijks leven van christen? Hoewel God niet op alle vragen over zonde en lijden een antwoord heeft gegeven, geeft zijn Woord wel duidelijkheid als het gaat om 'spectaculaire' zonden en de gruwelijke tragedies van het leven. Meer info
 18. Heidelbergse Catechismus, facsimile-heruitgave van de eerste Nederlandse druk, luxe editie

  Zacharias Ursinus

  € 129,50
  Al meteen na de Duitse uitgave verschenen in Emden en Heidelberg vrijwel gelijktijdig twee Nederlandse edities van de Heidelbergse Catechismus. De Emdense uitgave is uiterst zeldzaam; de Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit het enig bekende exemplaar. Van deze unieke uitgave verscheen deze fraaie luxe facsimile-heruitgave, in halfleer gebonden en met de hand genummerd. Meer info
 19. Goed leven

  over Christelijke karaktervorming

  Tom Wright

  € 24,95
  Recht-door-zee, vlot geschreven boek over karaktervorming Waarom ben ik hier? Hoe moet ik mij gedragen? Meer info
 20. Gebruik je verstand!

  John Piper

  € 10,00
  Dit boek is een pleidooi voor gezond nadenken als middel om God en mensen lief te hebben. Het is een pleidooi tegen allerlei valse tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen hoofd en hart, denken en voelen, geloof en rede, denkwerk en liefdesdienst. Meer info
 21. Allah

  het antwoord van een christen

  Miroslav Volf

  € 10,00
  Een brede kloof van misverstanden, afkeer en zelfs haat houdt vandaag de dag vele christenen en moslims van elkaar gescheiden. De manier waarop christenen op Allah - hier opgevat als de God van de Koran - reageren, zal of die kloof verder verbreden, of helpen hem te overbruggen. Meer info
 22. Vergeving

  de kern van het christelijk geloof

  H. de Jong

  € 12,50
  Lange tijd is de schijn opgehouden dat de kerk met haar evangelie eigenlijk hetzelfde bedoelt als alle goedwillende mensen. Geloven wilde zeggen dat God van je hield en dat je er als mens mocht zijn. Meer info
 23. Heidelbergse Catechismus, facsimile-heruitgave van de eerste Duitse druk, luxe editie

  facsimile edition

  Zacharias Ursinus

  € 129,50
  Dit isde luxe editie van de facsimile-heruitgave van de Heidelbergse Catechismus in het Duits, Heidelberg 1563. Meer info
 24. Kruistocht

  het leven van koning Jezus

  Tim Keller

  € 19,95
  Tim Keller behandelt in dit nieuwe boek in zijn eigen, aansprekende stijl het verhaal van het leven van Jezus Christus. Hij laat daarbij niet alleen de weg naar eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het doel van onze wereld. Meer info
 25. Zo is God

  waar sta ik in God's verhaal?

  D.A. Carson

  € 15,00
  De meeste mensen - zelfs de meeste christenen - weten eigenlijk niet hoe de Bijbel in elkaar zit en hoe je ermee omgaat. Hoe kunnen ze het verhaal van God - en onze plek daarin - begrijpen als ze helemaal niet vertrouwd zijn met dat verhaal? Meer info
 26. Ruim baan voor gerechtigheid

  Tim Keller

  € 19,95
  Wij moeten opkomen voor de armen en verdrukten. Maar we leven in de praktijk een luizenleven. Meer info
 27. De vrijgevige God gespreksgids

  Tim Keller

  € 7,50
  In zes aansprekende sessies legt Tim Keller in deze gespreksgids de krachtige boodschap uit van de bekendste - en minst begrepen - gelijkenis van Jezus: de gelijkenis van de verloren zoon. Tim Keller helpt u en uw gespreksgroep om inzicht te verzamelen in de verschillende personages die een rol spelen in de gelijkenis: de ongelovige jongste zoon, de moralistische oudste zoon, en de vader die vrijgevig al zijn liefde kwijt wil aan hen beiden. Meer info
 28. Verrast door hoop

  Tom Wright

  € 24,95
  Waar hopen christenen eigenlijk op? Op het verlaten van deze slechte wereld om naar de 'hemel' te gaan? Meer info
 29. Namaakgoden

  de lege beloften van geld, sex en macht, en de enige werkelijke hoop

  Tim Keller

  € 16,95
  Succes, ware liefde en het leven dat je altijd gewild hebt. Velen van ons hebben al hun vertrouwen erop gezet, met het idee dat ze de sleutel tot geluk te pakken hadden. Meer info
 30. Onbelast

  geven en vergeven in een genadeloze cultuur

  Miroslav Volf

  € 10,00
  Door te geven en te vergeven komen we als mensen het meest tot ons recht. Maar we leven in een wereld waarin beide weinig zin lijken te hebben. Meer info
 31. De vrijgevige God

  recht naar het hart van het christelijk geloof

  Tim Keller

  € 12,95
  Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien. Zo begint Kellers nieuwe boek De vrijgevige God. Meer info
 32. Paulus voor iedereen Romeinen deel 2

  Tom Wright

  € 17,50
  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. Meer info
 33. Overstag

  het evangelie volgens Petrus

  T. Vreugdenhil

  € 14,95
  In een serie pakkende bijbelstudies volgt u het levensverhaal van Simon Petrus. Petrus wordt vaak ééndimensionaal geportretteerd: als de onstuimige brokkenpiloot of als de rotsvaste gelovige. Meer info
 34. Matteüs voor iedereen 1

  hoofdstuk 1 - 15

  Tom Wright

  € 14,95
  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. Meer info
 35. Matteüs voor iedereen 2

  hoofdstuk 16-28

  Tom Wright

  € 14,95
  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. Meer info
 36. Paulus voor iedereen Romeinen 1

  Tom Wright

  € 17,50
  Eén van de minder toegankelijke Bijbelboeken is de Romeinenbrief. We zijn nu anderhalf jaar met een 'Romeinen kring' bezig en gebruiken daarbij de recent in het Nederlands uitgegeven boekjes van N.T. Meer info
 37. Marcus voor iedereen

  Tom Wright

  € 17,50
  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. Meer info
 38. Paulus voor iedereen De gevangenisbrieven

  efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon

  Tom Wright

  € 17,50
  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. Meer info
 39. Bidden

  P. Yancey

  € 15,00
  BIDDEN
  Overtuigend en toegankelijk geschreven boek over het gebed!
  Heeft bidden zin? Heeft het invloed op ons, of op God? Meer info
 40. Geloven bij nacht en ontij

  de profetie van Habakuk

  H. de Jong

  € 9,95
  Dit boekje met bijbellezingen laat zien dat de profeet Habakuk uit het Oude Testament aandacht vraagt voor een zaak die nog altijd brandend actueel is:
  Het onrecht en de verdrukking in de wereld, en een God die zich daarbij afwezig lijkt te houden.Dit is een vraag van alle tijden: Waar is God in de geschiedenis?
  Een rijk boekje, eigentijds getoonzet en in oorspronkelijke stijl geschreven.
  Uitstekend geschikt voor studiegroepen en persoonlijke verdieping.
  Drs. Henk de Jong (1932) is één van de richting-bepalende theologen in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Meer info
 41. De kromme en de rechte weg

  een allegorische apologie voor Christendom Rede en Romantiek

  C.S. Lewis

  € 14,95
  Rond zijn dertigste jaar vond C.S. Lewis de weg naar het christelijk geloof. Meer info
 42. Verrast door vreugde

  hoe mijn leven begon

  C.S. Lewis

  € 16,95
  Over C.S. Lewis (1898-1963) zijn al heel wat boeken verschenen, maar het boeiendste boek blijft nog altijd dat van zijn eigen hand: Surprised by Joy. Meer info
 43. De vier liefdes

  C.S. Lewis

  € 12,95
  In dit boek staat de liefde centraal, in zijn vele verschijningsvormen. Lewis beschrijft vier `liefdes`: Genegenheid, Vriendschap, Eros en Caritas. Meer info
 44. Het Grimani-Brevier

  Facsimile-heruitgave van een van de bijzonderste renaissance-handschriften uit de Lage Landen

  € 22.000,00
  Het Grimani Brevier is misschien wel het allermooiste geïllumineerde Vlaamse handschrift. Het is onbekend in wiens opdracht het vervaardigd is, maar we weten wel in wier bezit het is geweest: Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden aan het begin van de zestiende eeuw. Meer info
 45. Gutenberg-Bijbel

  Facsimile-heruitgave van het eerste gedrukte boek ter wereld

  € 20.000,00
  Een unieke heruitgave van het meest bijzondere gedrukte boek ter wereld, dat is de facsimile-editie die in het Poolse Pelplin gemaakt is van de Poolse Gutenberg-bijbel. Met de meest geavanceerde opnametechnieken werden de twee banden pagina voor pagina gefotografeerd. Het papier voor de facsimile werd speciaal aangemaakt volgens klassieke productietechnieken. Een speciale drukpers werd apart voor deze uitgave aangeschaft. Meer info
 46. De overste van deze wereld

  H. de Jong

  € 9,95
  Met dit boekje geeft de schrijver antwoord op de meest gestelde vraag van onze tijd: Hoe komt het dat we zo weinig van God merken? Hij zoekt het antwoord in de Godsverduistering waarvoor hij vooral de duivel verantwoordelijk houdt. In het evangelie van Johannes wordt de duivel door Jezus tot driemaal toe 'de overste van de wereld' genoemd. Meer info
 47. Bachbijbel

  € 4.800,00
  Facsimile van het meest persoonlijke document uit Bachs nalatenschap: zijn Bijbel *LEES MEE OVER BACHS SCHOUDER *DICHTER BIJ DE MENS BACH KUNT U NIET KOMEN Wat had Johann Sebastian Bach op zijn boekenplank staan? Daar hebben we een lijst van. Meer info

  Leverbaar, houdt u rekening met een langere levertijd

 48. De Schrift opent een vergezicht

  gebundelde bijdragen tot de exegese van het Nieuwe Testament

  D. Holwerda

  € 39,50
  In de loop van vijftig jaar heeft dr. D. Meer info

  Nog niet verschenen, u kunt dit boek reserveren.

  Bestellen bij boekhandel Riemer Wever Van Wijnen

 49. Schuren en plamuren

  onderhoudstips voor relaties

  Jeannet Bijleveld

  € 12,50
  'Toen het Friesch Dagblad een schrijver zocht voor een nieuwe relatiepagina in de zaterdagbijlage, belden ze mij. Precies op de dag dat wij 25 jaar getrouwd waren en op het uur dat vrienden van ons bij de advocaat zaten voor hun definitieve scheiding. Meer info

  Uitverkocht.

 50. Onderweg

  reisdagboek

  Arie van der Veer

  € 9,95
  De teksten voor deze uitgave heeft Arie van der Veer speciaal geschreven voor vakantieperiodes. Als thema voor dit boek koos hij het onderwerp 'woestijn'. Meer info

  Uitverkocht.

Positie
Van hoog naar laag sorteren

Lijst Fototabel

50 per pagina

Artikelen 51 tot 100 van 101 in totaal

Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3